Działalność


         Organizacje społeczne skupiające ludzi z różnymi stopniami niepełnosprawności, organizacje samorządowe – Urząd Prezydenta Miasta Zielona Góra, Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze a wreszcie grupa lekarzy praktyków - specjalistów w swoich dziedzinach dały impuls, do zainicjowania nowej formy działalności – podmiotu leczniczego STOM-ANEST, który łączy anestezjologię ze stomatologią … i nie tylko.

              Oto kilka założeń, które stanęły u podstaw naszej działalności :

 

  1. Znieczulenie ogólne w stomatologii dedykowane jest do grup pacjentów z różnym stopniem niepełnosprawności, uniemożliwiającym współpracę z zespołem stomatologicznym.
  2. Znieczulenie ogólne w stomatologii jest wykonywane zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce, w zakresie sprzętu i procedur medycznych.
  3. O kwalifikacji do znieczulenia, ocenia ryzyka i możliwych powikłań decyduje i odpowiada lekarz specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
  4. O wszelkich kwestiach stomatologicznych i odpowiedzialności za nie decyduje lekarz specjalista stomatolog.
  5. Znieczulenie ogólne – przy zachowaniu wszelkich zasad i standardów – jest bezpieczna metodą wykonywania zabiegów stomatologicznych.
  6. Znieczulenie ogólne oparte o nowoczesne środki anestezjologiczne jest powtarzalną, bezpieczną, przewidywalną procedurą medyczną gwarantującą pacjentowi wysoki standard komfortu i bezpieczeństwa zabiegu.
  7. Pacjent ma prawo oczekiwać i żądać, w zgodzie z aktualną wiedzą medyczną, zastosowania optymalnej dla niego techniki znieczulenia.
  8. Refundacja świadczeń medycznych w zakresie stomatologii w znieczuleniu ogólnym u osób niepełnosprawnych finansowana jest przez NFZ.
  9. Osoby zdrowe, u których wykonywane jest znieczulenia ogólne przy zabiegu stomatologicznym ponoszą koszty zgodnie z cennikiem podmiotu leczniczego.