INFORMACJE

 

 

Kwalifikację stomatologiczną do zabiegu prowadzi Pani dr Danuta Sorochan – Olszak

ul. Lisia 49
Zielona Góra

tel. gabinet (068) 323 04 90
email: gabinet@danadent.pl

         Po ustaleniu rodzaju i zakresu zabiegu stomatologicznego musi być dokonana konsultacja anestezjologiczna, którą można po uprzednim zarejestrowaniu się, wykonać w siedzibie NZOZu, lub jeżeli nie będzie to możliwe (najczęściej problem dotyczy transportu), w miejscu zamieszkania pacjenta przez dr Bartosza Kudlińskiego.

        Podczas kwalifikacji anestezjologicznej oceniany jest stan zdrowia pacjenta, ryzyko związane z zabiegiem, rodzaj i sposób znieczulenia, konieczne badania dodatkowe.        

    Anestezjolog podejmuje decyzję o dopuszczeniu do zabiegu operacyjnego kierując się swoją wiedzą medyczną, doświadczeniem zawodowym oraz przepisami i wytycznymi Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii i innych organów służby zdrowia w Polsce.

       Może się zdarzyć, że stan kliniczny pacjenta okaże się zbyt ciężki i dyskwalifikujący go do zabiegu stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym. Sytuacje takie zdarzają się rzadko, jednakże należy się z nimi liczyć. Anestezjolog stara się nie zrobić niczego  co mogłoby zaszkodzić zdrowiu i życiu pacjenta. O każdej takiej decyzji, łącznie z uzasadnieniem zostaniecie Państwo poinformowani.

 

   Podczas każdej wizyty przedoperacyjnej zostanie Państwu przedstawiony szczegółowy i indywidualny harmonogram przygotowania się do zabiegu, obejmujący dietę, leki i inne czynności.

   Każdy zabieg poprzedzony jest przygotowaniem stosownej dokumentacji medycznej.

     Znieczulenie do zabiegu stomatologicznego jest znieczuleniem ogólnym, związanym z pełnym zabezpieczeniem drożności górnych dróg oddechowych, polegającym na  intubacji dotchawiczej, podtrzymywanym wziewnie i zakończonym pobytem w sali nadzoru pooperacyjnego. Anestezjolog nadzorujący pacjenta każdorazowo decyduje o opuszczeniu NZOZu oraz wydaje stosowne dyspozycje na późniejszy okres.

        W trakcie każdej rozmowy wstępnej, przed i po zabiegu będziecie mieli Państwo możliwość zadania wszelkich interesujących Was pytań i uzyskania na nie wyczerpujących odpowiedzi.