Inne Cewniki naczyniowe - typu Broviac itp.

 

Zajmujemy się ównież zakładaniem oraz opieką (płukanie, usuwanie) innych cewników naczyniowych typu Broviac i inne. Koszt procedury zależny jest od typu cewnika.